1. Inledning
2. Syfte
3. Olika separationsmetoder
    3.1 Mekanisk processer
    3.2 Biologiska processer
    3.3 Kemiska processer
    3.4 Andra reningsprocesser
4. Olika reningssystem
5. Följdeffekter av rening
6. Framtida reningssystem