Leif W Linde's VA-info
Gott vatten! Leif W Linde's VA-info 
www.vattenavlopp.info 
Bäst med 
Hämta Microsoft Internet Explorer  
Klicka på knappen!  
Se även VIKTIG INFO 
Senast uppdaterad 2006-03-07
Endast för ren skit!

 Gå till Site Map
Databasdriven web-sida för mätdata från sjön Hjälmaren

Vatten 
Några olika sätt att rena vatten
 
Rörnät 
Program för teknisk information om "WAVIN Tryckrör"
Hämta Multimedia Produktkatalog för "WAVIN Tryckrör" (2,08 MB, spara filen i ett temp. bibliotek, kör filen samt kör filen setup.exe)
Transportera vatten med Wavin Tryckrör (Produktkatalog)  
(ActiveX-kontroll, fordrar Internet Explorer minst ver. 3.02. Se Hjälp)
 
Avlopp 
Ekeby avloppsreningsverk
Data från reningsverken i Sörmland
Merlin förklarar reningsprocessen vid Ekeby (Agent-kontroll). . Se Hjälp)
Så här löser vi (kanske) slamfrågan i Eskilstuna !
VA-försörjning i gles bebyggelse - Här är lösningen !!!
 
Våtmarker 
Våtmark i Eskilstuna
Ekeby våtmarksdag 1998
Panorama-vy över Ekeby våtmark
Wetland at Ekeby STP in Eskilstuna, Sweden
 
Hydraulik 
Nedanstående länkar leder till ActiveX-kontroller. Se först Hjälp
Beräkna erforderlig dimension på Wavin Tryckrör
Beräkna tryckfall i rör med Colebrooks formel (ActiveX)
Beräkna tryckfall i rör med Colebrooks formel (VB-script)
Beräkna fallförlusten i en öppen kanal med Mannings formel
 
Automation 
Program för övervakning av VA-anläggningar
Program för COMLI-kommunikation mellan PC och styrsystem
Enkelt övervakningsprogram med COMLI-kommunikation
 
Alternativ VA 
VA-Lösning för Kvicksunds skola (Tegelviken)
Våtkompostering vid Sörby gård
 
VA-företag 
Swedish Water Development (SWD)
 
LeiLin Software 
Hur allting började
Info om LeiLin Software, Eskilstuna, Sweden
Info om Leif W Linde
 
ActiveX 
Nedanstående länkar leder till ActiveX-kontroller. Se först Hjälp
LeiLin Softwares ActiveX-sida 
TEGRA European Manhole Design Wizard (English version)
Anläggningstaxa VA i Eskilstuna
Brukningstaxa VA i Eskilstuna
 
Övrigt
Ny avancerad lakvattenrening i Eskilstuna
Länkar 
Hjälmarens vattenvårdsförbund
Skånska Vattentornssällskapet
Magle våtmark i Hässleholm
Miljöprojekt i Hässleholm
VAV - Vatten & Avloppverksföreningen (Svensk branschförening för VA)
VATTEN - Tidskrift för vattenvård
VA-lagen
The Arcata Marsh & Wildlife Sanctuary
Environmental Sites on the Internet
 


Levonline Webhotell
www. Levonline Webhotell
1000 besökare 1998-09-06
3000 besökare 1999-10-15
4000 besökare 2000-04-12
5000 besökare 2000-12-20
7000 besökare 2001-12-11
8000 besökare 2002-04-01
10000 besökare 2003-02-18
15000 besökare 2006-03-07

Google

Behöver Du hjälp eller mer information?
Kontakta:
LeiLin Software
leilin@vattenavlopp.info
© 1997-2006 LeiLin Software
Senast uppdaterad 7 mars 2006

Till Leif's Hemsida