Nedan finns reningsresultat fr.o.m 1996


Reningsresultat 1996 Reningsresultat 1997 Reningsresultat 1998 Reningsresultat 1999
Reningsresultat 2000  Finns ännu ej!  Finns ännu ej!  Finns ännu ej!

Tillbaka till våtmarken Tillbaka till Ekeby