1. Tegelviken
2. Vatten & avlopp
3. Behandling av BDT-vatten
    3.1 Anläggning i Kvicksund
    3.2 Info om rotzonsanläggningar
4. Behandling av svartvatten
    4.1 Anläggning på Sörbygård
    4.2 Processen
5. Ekonomi
    Leifs VA-info