4.1 Anläggningen på Sörby gård

Anläggningen på Sörby gård består av en våtkomposteringsreaktor, en mottagningstank, en slutlagringstank samt diverse pumputrustning, styr- och reglerutrustning etc.

Våtkompostreaktorn består av:

 • 1 st isolerad glasfiberbehållare, volym 32 m3, diameter 3 m, höjd 7.5 m.
 • 1 st omrörare.
 • 1 st biofilter med torv. Innan luften behandlas i filtret passerar den en kondensavskiljare som avskiljer ammoniaken ur processluften. Ammoniumhaltigt kondensvatten avleds sedan tillbaka till mottagningsbehållaren
 • 2 st mekaniska skumskärare.
 • 1 st styrskåp. En PLC utrustning styr och övervakar processen samt loggar driftparametrar som enkelt kan hämtas med en bärbar dator.
 • 1 st inmatningspump. En skärande pump typ Flygt FJ 3152 13,5 kW.
 • 1 st kompressor för syresättning.
 • Erforderliga ventiler och givare för temperatur- och nivåövervakning.

Mottagningstank:

 • 1 st mottagningstank, ca 92 m3.
  Behållaren är utförd av betong och är placerad nedschaktad med överkant strax över befintligt markplan. En grov silkorg är monterad i tömningsluckan för att förhindra att ovidkommande material hamnar i reaktorn.

Slutlagringstank:

 • 1 st slutlagringstank, ca 1430 m3.
  Lagret är utfört som en cirkulär betongbehållare placerad delvis över befintligt markplan. Täckning av behållaren kommer att ske med en plastduk uppspänd med spännband och en mittpelare.

Övrigt:

 • Pumputrustning till bef. flytgödselbrunn.
 • Hus till el- och styrutrustning.