3.2 Information om rotzonsanläggningar

För ytterligare information om rotzonsanläggningar hänvisas till:

  • Reed Beds & Constructed Wetlands for wastewater treatment (WRc, Severn Trent Water, 1996)
  • Treatment Wetlands (Robert H. Kadlec, Robert L. Knight, 1996)
  • 5th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Vienna 1996 september 15-19, volume 1-2

Dimensionering av rotzonen har skett enligt Hans Brix (Århus universitet) och Severn Trent Water (Storbritannien).