3.1 Anläggningen i Kvicksund

Anläggningen är dimensionerad för ett flöde på 33 m3/dygn.

Anläggningen har en total yta av ca 700 m2 fördelat på två enheter. Materialet i rotzonen utgörs av grus/sand med en hydraulisk konduktivitet på 1^10-3 - 3^10-3 m/s (0,001-0,003 m/s). I botten finns ett tätskikt av märket Monarflex Blackline.

Djupet på anläggningen sätts till 0.6 m vid inloppet. Vid utloppet är djupet 0.8 m.

Inlopp och utlopp utförs som makadamfyllda diken för att vattnet skall fördelas jämnt över hela tvärsnittsarean.

Biodammen har en yta av ca 330 m2 och renvattendammen ca 1100 m2. Medeldjupet i dammarna är ca 1 m.