2. Vatten & Avlopp

Skolan är ansluten till det kommunala renvattennätet medan avloppssystemet är uppdelat i två separata system. Ett vakuumsystem för svartvattnet från toaletter samt ett konventionellt system för bdt-vattnet d.v.s. vatten från bad, disk och tvätt.