1. Tegelviken

Kvicksund ligger vid Mälaren mellan Eskilstuna och Västerås. Kommungränsen delar samhället i två delar; Kvicksund söder som tillhör Eskilstuna kommun och Nyckelön som tillhör Västerås kommun.

I Kvicksund invigdes en ny skola (Tegelviken) i augusti –98. Skolan är belägen i södra Kvicksund vid Sundbyviksvägen.

Tegelviken är egentligen inte bara en skola utan snarare ett stadsdelshus som inrymmer barnomsorg, skolbarnomsorg, undervisning årskurs 1-9, sexårsverksamhet samt lärcentrum och fritidsaktiviteter för alla åldrar.

Den nya anläggningen skall bli samlingspunkten i samhället och stärka banden mellan de två tätortsdelarna; Kvicksund söder och Nyckelön.

Verksamheten ges en ekologisk profil, med möjlighet att föra ut miljöpedagogiken. Byggnader och utemiljö blir en förebild för ett ekologiskt byggande med sunda material, energisnåla lösningar och ett kretsloppsanpassat va-system.