LWL Tennis

Program för
tennistävlingar


Vad man göra kan med LWL-Tennis

Allmänt
Tennisprogrammet LWL-Tennis är utformat med målsättningen att det skall vara så enkelt som möjligt att administrera en tennistävling. Programmet är skrivet för att användas under Windows med det grafiska användargränssnittets alla fördelar. Programspråket är Microsoft Visual Basic 2.0.


Hårdvarukrav
För att få rimlig snabbhet fordrar programmet en IBM-kompartibel 486-dator med minst 4MB primärminne (snabb processor och större primärminne ökar snabbheten hos programmet). För att få snygga utskrifter är det lämpligt med en Windowsanpassad laserskrivare eller bäckstråleskrivare.

Programmets funktioner
Med programmet kan man:


Progammet utgår från spelardata i en databas som man själv kan bygga upp och uppdatera enl. vidstående bild.
Klicka på bilden för att visa den i större format!


Man kan definiera sin tävling enl. vidstående bild.
Klicka på bilden för att visa den i större format!


Det är enkelt att välja ut deltagare till resp. tävlingsklass enl. vidstående bild.
Klicka på bilden för att visa den i större format!


Lottningsschema med speltider/matchnummer/resultat visas på skärm eller kan skrivas ut enl. vidstående bild. Programmet kan hantera lottningsscheman med upp till 64 deltagare.
Klicka på bilden för att visa den i större format!


Så här gör Du steg för steg när Du använder LWL-tennisprogram


De spelare som skall vara med i tävlingen måste finnas i programmets spelardatabas. Om de redan finns där med korrekta data (t.ex. klubbtillhörighet, aktuell ranking, adressuppgifter etc.) är allt OK och Du kan gå vidare till nästa punkt. I annat fall måste Du mata in erforderliga uppgifter med Ny spelare på Spelar-menyn eller ändra gällande uppgifter för en viss spelare med Visa/Ändra spelare på Spelar-menyn.

Definiera hur tävlingen skall se ut. Detta gör Du genom att välja Ny tävling på Arkiv-menyn. Om Du vill ändra redan definierad tävling välj Tävlingsuppgifter från Visa/skriv Ut-menyn efter det att Du öppnat aktuell tävling med Öppna tävling på Arkiv-menyn.

Ange vilka spelare som är deltagare i respektive klass genom att klicka på Urval deltagare.

När deltagare angetts för alla klasser samt klasserna lottats bestäm speltiderna för tävlingen genom att välja Speltider på Visa/skriv Ut-menyn.

Om så önskas kan nu speltider föras in i resp. lottningsschema genom att först hämta fram aktuell klass med Lottning/resultat på Visa/skriv Ut-menyn och därefter välja Speltider till Lottningsschema på redigera-menyn. Skriv ut resp. spelschema genom att klicka på knappen Skriv Ut

Det är nu även möjligt att skriva ut dagsschema för första speldagen genom att välja Dagsschema på Visa/skriv Ut-menyn. Även matchetiketter kan skrivas genom att välja Matchetikett på Visa/skriv Ut-menyn samt deltagarelista genom att välja Deltagare på Visa/skriv Ut-menyn.

Du kan hålla kontroll över vilka deltagare som har betalt deltagareavgift genom att välja Deltagare på Visa/skriv Ut-menyn.

Efter hand som tävlingsresultaten kommer fram kan Du föra in dessa i resp. lottningsschema genom att välja Lottning/resultat på Visa/skriv Ut-menyn. Glöm inte att spara inmatad information genom att klicka på klicka på knappen Spara uppgifter innan Du väljer en ny klass eller avbryter.

När spelresultaten är klara för en speldag kan Du skriva ut en resultatlista genom att välja Dagsresultat på Visa/skriv Ut-menyn. Nytt dagsschema kan därefter skrivas ut för nästa dag genom att välja Dagsschema på Visa/skriv Ut-menyn.


Du kan även se en lathund med flödesschema över tävlingsplaneringen genom att
klicka här!

Vill Du hämta en Windows hjälpfil som närmare beskriver programmet kan Du
klicka här!

Är Du intresserad av detta program, tveka inte att kontakta mig för närmare upplysningar!

Leif W Linde
leilin@vattenavlopp.info


© 1996 Leif W Linde
Senast reviderad den 21 april 2002

Tillbaka till Leif W Lindes programsida