Övervakningsprogram Eskilstuna 
Kommunkarta Detta program övervakar sedan mer än fem år ett antal VA-anläggningar i Eskilstuna. Det totala antalet anläggningar uppgår idag till c:a 40 stycken och består av 
  • Avloppspumpstationer 
  • Tryckstegringsstationer för vatten 
  • Vattenverk 
  • Avloppsreningsverk 
  • Övriga anläggningar 
 
 • Övervakningsprogrammet samlar in, bearbetar och redovisar olika driftsdata för anläggningarna
 • Varje natt ringes automatiskt varje anläggning upp och lagrad mätdata överföres från det lokala styrsystemet till övervakningsprogrammet
 • Insamlad mätdata lagras på hårddisk och kan efter bearbetning vid önskat tillfälle presenteras i sifferform och grafiskt
 • Undersystemen av programmerbara styrsystem av fabrikat ALFA LAVAL AUTOMATION, huvudsakligen OP45
 • Kommunikationen sker med COMLI-protokoll utvecklat i Visual Basic av Leif W Linde
 • Programmet medger även direkt terminalkommunikation med undersystemet med hjälp av TERM COMLI i programmet DOX5. Härigenom kan omprogrammering av undersystemet ske on-line via telefonförbindelse.

Önskas vidare upplysning om programmet kontakta
Leif W Linde
leilin@vattenavlopp.info

© 1996-02-20 Leif W Linde
Senast reviderad den 28 februari 2002
Tillbaka till Leif W Lindes programsida