Hydrauliska beräkningar inom va-tekniken

OBS! Dessa program finns även online på internet, se här

 
Med Mannings formel kan Du beräkna flöden i olika tvärsnitt t.ex. 
  • delvis fyllt cirkulärt tvärsnitt 
  • rektangulärt tvärsnitt 
  • trapetsformat tvärsnitt 
Beräkningarna kan utföras för ytor med olika råhet. 
Fyllnadshöjd och lutning kan varieras. 
Flöde och hastighet beräknas 

Klicka på bilden för att visa den i större format! 

 

 
Med programmet utströmning genom hål i behållare kan Du beräkna hur mycket som strömmar ut ur ett hål beroende på 
  • om utströmning sker under vatten eller fritt i luft 
  • om hålet är cikulärt eller kvadratiskt 
  • utformningen av hålets kanter 
  • fyllnadshöjden av vätska över hålet 
Utströmmat flöde samt hålets area beräknas. 
Klicka på bilden för att visa den i större format! 
 

 
Med Colebrooks formel kan Du beräkna förluster i fyllda cirkulära ledningar. 
Man kan välja mellan två olika råhetstal (k-värden) samt välja önskad rördimension. 
Om trycket är känt i punkt A, rörlängden mellan A och B samt flödet i ledningen så kan trycket i punkt B beräknas om en viss rördimension och råhetstal användes. 
Om trycket i A och B är känt samt avståndet mellan punkterna så kan flödet i ledningen beräknas vid en viss rördimension och råhetstal för röret. 
Förlusterna i ledningen beräknas dels som ett absolut belopp i mvp, dels uttryckt i 0/00 av ledningens längd. 
 
Önskas vidare upplysning om programmet kontakta
Leif W Linde
leilin@vattenavlopp.info

© 1996-2002 Leif W Linde
Senast reviderad den 3 mars 2002
Tillbaka till Leif W Lindes programsida