Mannings formel

Mannings formel är en mycket använd formel för beräkning av medelhastigheter i såväl öppna som slutna ledningar

Begränsingsytornas beskaffenhet
Slutna ledningar Öppna ledningar
Naturliga vattendrag Grov yta Slät yta
Cirkulärt tvärsnitt Kvadratiskt tvärsnitt

-5  D (cm) +5   -5  h (cm) +5   R (m) Area (m2) p (m)
Lutning I%      Trapetsformat tvärsnitt
-0,05  +0,05
Hastighet v (m/s)
Flöde q (m3/s)
   Vinkel v

©
Tillbaka till Leifs VA-info    Colebrook med en ledning    Colebrook med två parallella ledningar