Colebrooks formel
Beräkning av två parallella ledningar
Flöde (l/s) Rörlängd (m) Rördiam. (mm) Flöde (l/s)
IN     Tryck (mvp)  UT
Flöde (l/s) Rörlängd (m) Rördiam. (mm) Tryck (mvp)
Tillbaka till Leifs VA-info    Colebrook med en ledning    Mannings formel