Välkommen till
LeiLin Softwares Agentsida

Demo av Microsoft Agent ver.2
Uppdaterad från beta3 till ver.1 970907
Uppdaterad från ver.1 till ver.2 981115

Microsoft Agent är en ny programvara som skapar en ny interaktivitet mellan dator och användare.
Animerade figurer kan röra sig över skärmen, utföra olika gester samt med syntetiskt tal (f.n. engelska) kommunicera med användaren.
Det är även möjligt för användaren att med röstkommandon (taligenkänning) via en mikrofon styra den animerade figuren (ej implementerat i denna demo).
Microsoft Agent utnyttjar s.k. ActiveX-kontroller för animering och syntetiskt tal. Dessa kontroller laddas automatiskt ner till datorn när en web-sida med en Agent-kontroll öppnas.

Mera information finns på Microsofts Agent Site
Titta även på LeiLin Softwares hjälpsida för ActiveX-kontroller

För att kunna se LeiLin Softwares Agent-demo gäller följande systemkrav:

  • Windows® 95, Windows 98, Windows NT® 4.0 (x86), eller Windows NT 5.0
  • Internet Explorer version 3.02 eller senare
  • En Pentium 100-MHz PC (eller snabbare)
  • Minst 16 MB RAM
  • Minst 1 MB fritt diskutrymme för huvudkomponenten
  • Ytterligare 2-4 MB för varje figur som Du installerar.
  • Ytterligare 32K för varje språk-komponent (dll).

Hämta erforderliga filer för MS Agent genom att klicka på

Microsoft Agent Download Button

LeiLin Softwares Agent-demo utnyttjar figurdata (character data) som har lagrats på den lokala hårddisken.
Det är därför nödvändigt att Du först laddar ner figurdata (i detta fall filen merlin.exe) och sparar filen i ett temporärt biblioteket. När filen är nedladdad, kör filen genom att dubbelklicka på den i utforskaren. Därvid kommer filen merlin.acs att installeras på biblioteket c:\windows\msagent\chars\
Filen "merlin.exe" har en storlek på 1,8 MB och tar en stund att hämta (c:a 15 min. vid 28,8 KBaud). Du kan hämta filen här.

Dölj verktygsfältet i browsern genom att "bocka av" verktygsfält i Visa-menyn så att det ser ut på följande sätt:

När detta är gjort kan Du klicka på nedanstående länk som leder till LeiLin Softwares Agent-demo:

"Merlin förklarar hur Ekeby avloppsreningsverk i Eskilstuna fungerar".

Starta Demo
Tillbaka till viktig info


© 1997-2002 LeiLin Software
Senast reviderad den 26 februari 2002