Foto Leif Linde

Leif W Linde

Uppväxt, utbildning och andra erfarenheter

... Skåning född i Malmö 1942, uppvuxen i Friluftstaden och Limhamn
... gått på Rönneholmsskolan och Realskolan (numera S:t Petri skola)
...tagit realexamen 1958 och studentexamen på reallinjen,
biologisk gren 1962
...studerat i Lund, matematik (biljardspel på Nedre Grand)
och teoretisk fysik m. mekanik (1 betyg)
...fortsatt studierna vid Lunds Tekniska Högskola, avd. Väg och Vatten (pionjärkursen start 1964)
...tillhör grundarna av V-sektionen vid LTH, dess förste sekreterare
...ölhävningsledare för V-Sektionen, tränat ölhävningslaget
...även engagerad i internationella utskottet vid LTH, sekreterare och ordförande
...civilingenjörsexamen vid Lunds tekniska högskola 1968


© 1997-2000 Leif W Linde
Senast reviderad den 1 april 2000

Tillbaka till Leif W Lindes hemsida